Szkoła Podstawowa

Rekrutacja do przedszkola, klasy I 2018/19

Szanowni rodzice


Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach informuje, w dniach od 1 marca do 16 marca 2018r. odbędzie się rekrutacja do naszego przedszkola i do klasy I szkoły podstawowej. Wnioski o przyjęcie wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły (poniżej do pobrania).

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie od 1 marca do 16 marca 2018r.