Szkoła Podstawowa

Terminarz gimnazjalisty

 
Egzamin gimnazjalny sprawdza stopień opanowania umiejętności i wiadomości
 istotnych dla przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych
oraz dla języka obcego nowożytnego (nauczanego w szkole jako obowiązkowy)

 

 

 

10 kwietnia 2019 roku (Środa)

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

 

 
przedmioty godzina czas trwania typ zadań zakres

historia

i wiedza o społeczeństwie

godz. 9:00
60 minut* zadania zamknięte

obejmuje wiadomości i umiejętności
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, opisane wymaganiami ogólnymi (cele kształcenia)
i szczegółowymi (treści nauczania)

 

przerwa

 

język polski godz. 11:00

90 minut** zadania zamknięte
i otwarte

obejmuje wiadomości i umiejętności
z zakresu języka polskiego ustalone
w podstawie programowej kształcenia ogólnego, opisane wymaganiami ogólnymi (cele kształcenia) i szczegółowymi (treści nauczania)

* dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut,

** dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut.

 

 

11 kwietnia 2019 roku (CZWARTEK)

 

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

 

 
przedmioty godzina czas trwania typ zadań zakres
biologia, chemia, fizyka, geografia godz. 9:00
60 minut* zadania zamknięte obejmuje wiadomości i umiejętności
z zakresu biologii, chemii, fizyki, geografii ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, opisane wymaganiami ogólnymi (cele kształcenia) i szczegółowymi (treści nauczania)

 

 przerwa

 

matematyka godz. 11
90 minut** zadania zamknięte
i otwarte

obejmuje wiadomości i umiejętności
z zakresu matematyki ustalone
w podstawie programowej kształcenia ogólnego, opisane wymaganiami ogólnymi (cele kształcenia) i szczegółowymi (treści nauczania)

 

* dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut,

** dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut.

 

 

12 kwietnia 2019 roku (PIĄTEK)

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 

 

 
poziom godzina czas trwania typ zadań zakres
podstawowy
(obowiązkowy dla wszystkich uczniów)
godz.9:00
60 minut* zadania zamknięte obejmuje zakres wymagań dla poziomu III.0

 

przerwa

 

rozszerzony
(obowiązkowy dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego na podbudowanie wymagań dla II etapu edukacyjnego, możliwy dla uczniów, którzy
w gimnazjum rozpoczęli naukę języka obcego )
godz.11:00 60 minut** zadania zamknięte
i otwarte
obejmuje zakres wymagań dla poziomu III.1

* dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut,

** dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut.