Szkoła Podstawowa

Internet oczami dziecka - mój bezpieczny świat

Projekt realizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocawiu i Szkołą Podstawową w Mszczonowie ma na celu uświadomić dzieciom zagrożenia i możliwości płynące z internetu. Wykorzystując różnicę w wieku uczestników chcemy przekazać sobie nawzajem wskazówki jak bezpiecznie poruszać się w sieci. Zależy nam na interakcji młodszych ze starszymi, wspólnym stworzeniu zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z internetu. Działaniami projektowymi chcemy podkreślić, że dobre i pozytywne relacje międzyludzkie wymagają szacunku drugiej strony także w internecie. Projekt realizowany jest z okazji obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.

film 1

film 2

Spotkanie na żywo szkół biorących udział w projekcie:

film 3

film 4

Produktem końcowym uczniów trzech współpracujących szkół jest prezentacja, w której zebrane zostały zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania w internecie: 

film 5