Szkoła Podstawowa

Numer konta - opłata za przedszkole

Wpłaty należności za Przedszkole należy dokonywać bezpośrednio na konto Gminy Mińsk Maazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14

nr konta: 12 9226 0005 0024 5238 2000 0010 lub w kasie Urzędu Gminy w kwocie podanej Rodzicowi przez intendenta szkoły.

Kwota musi być zgodna z naliczeniami.