Szkoła Podstawowa

KONKURS Z TECHNOLOGIĄ W ŚWIAT NAUKI

Zapraszamy zespoły uczniowskie wraz z nauczycielami wszystkich typów szkół województwa mazowieckiego do udziału w V edycji konkursu  Z technologią w świat nauki
pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu o tematyce przyrodniczej z zastosowaniem nowoczesnych technologii edukacyjnych. Uczestnicy konkursu mogą korzystać ze sprzętu pomiarowego OEIiZK w ramach konsultacji prowadzonych  przez nauczycieli konsultantów Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych OEIiZK.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://ctn.oeiizk.waw.pl/?page_id=670