Szkoła Podstawowa

III edycja konkursu „Jestem stąd”

Zapraszamy nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół do udziału w trzeciej edycji konkursu „Jestem stąd”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia fotografii przedstawiającej wybrany element niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu zaopatrzonej krótkim opisem w języku polskim oraz wybranym języku obcym.

Celem głównym jest zainspirowanie nauczycieli do podejmowania w pracy dydaktycznej z uczniami działań ukierunkowanych na poznawanie właściwych dla naszego regionu aspektów kultury niematerialnej, odkrycie ich wartości oraz promocja regionu w świecie jako ciekawego miejsca na mapie Europy, czerpiącej inspiracje do rozwoju z bogactwa kulturowego tworzących ją krajów i regionów.

http://mscdn.pl/mscdn2018/index.php/pl/nasze-dzialania-siedlce/news-siedlce/852-iii-edycja-konkursu-jestem-stad