Szkoła Podstawowa

Nowe słownictwo

 

1. Film wprowadzający nowe słownictwo - opis ludzi i przedmiotów
 
2. Ćwiczenie: trzeba posłuchać nagrania i wybrać właściwy obrazek (napisy są dla rodziców):