Szkoła Podstawowa

Logo szkoły

im. Kardynała

 

Stefana Wyszyńskiego 

 

Stojadła

 

ul. Południowa 20.

 

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Tel: 025 758-22-46

 

sp.stojadla@minskmazowiecki.pl

 

Wpłata na Radę Rodziców

Rada rodziców informuje, że wpłaty w roku szkolnym 2021/2022 wynoszą: pierwsze dziecko 70,00 zł, drugie dziecko 50,00 zł, trzecie i każde kolejne dziecko nie płaci wcale. Wpłat można dokonywać na konto o numerze:

Bank Spółdzielczy, nr konta: 13 9226 0005 0003 9781 2000 0010