Szkoła Podstawowa

Logo szkoły

im. Kardynała

 

Stefana Wyszyńskiego 

 

Stojadła

 

ul. Południowa 20.

 

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Tel: 025 758-22-46

 

sp.stojadla@minskmazowiecki.pl

 

Zaczynamy!

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Przewodnicząca:

Wiktoria Ołdak kl. VII

Zastępca:

Martyna Żeberek kl. VIIIa

 

Członkowie zarządu:

Bartłomiej Lesiński kl. V

Mateusz Gańko kl. VIIIa

 

Opiekun samorządu:

Monika Komuda

WŁADZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Szkolny samorząd jest reprezentowany i kierowany przez:

1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

2. Samorządy Klasowe.

3. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

   1. Dbałość o dobre imię szkoły.

   2. Współudział w wychowaniu patriotycznym i obywatelskim.

   3. Współpraca z Radą Pedagogiczną.

   4. Przedstawianie władzom szkoły opinii i stanowiska uczniów.

   5. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

   6. Organizacja życia uczniowskiego.

   7. Aktywizacja samorządów klasowych.

   8. Udział w apelach okolicznościowych oraz wychowawczo-porządkowych.

   9. Ustalenie czynności dodatkowych dla klas.

   10. Współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych.

   11. Współudział w organizowaniu akcji charytatywnych – współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu.