Szkoła Podstawowa

Logo szkoły

im. Kardynała

 

Stefana Wyszyńskiego 

 

Stojadła

 

ul. Południowa 20.

 

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Tel: 025 758-22-46

 

sp.stojadla@minskmazowiecki.pl

 

KONKURS LOGOPEDYCZNY

W ramach Europejskiego Dnia Logopedy obchodzonego 6 marca organizowany jest szkolny konkurs pt. " Szumki, syczki, ciszki i rerki". Organizatorem jest logopeda p. Monika Komuda. Regulamin konkursu znajduje się poniżej. Dla zwycięzcy przewidziana jest atrakcyjna nagroda!

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO
pt. „Szumki, syczki, ciszki i rerki

 

organizowanego w ramach Europejskiego Dnia Logopedy
obchodzonego 6 marca

 

 

 1. Organizator: logopeda Monika Komuda

   

 2. Forma konkursu: stworzenie planszy, gry logopedycznej lub wieloelementowej ilustracji utrwalającej wymowę jednej wybranej głoski:
  [sz, ż, cz, dż, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, r].

   

 3. Cel konkursu:

  - rozwijanie świadomości i poprawności językowej,

  - pobudzanie wyobraźni, kreatywności, twórczej aktywności uczniów,

  - upowszechnianie wiedzy logopedycznej.

   

 4. Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0-IV.

 • Konkurs ma formę pracy plastycznej wykonanej techniką dowolną.

 • Podpisane prace należy składać do 7 marca 2022r. do gabinetu logopedycznego nr 46, u p. Moniki Komudy.

 • Każdy z uczestników może wykonać tylko jedną pracę.

   

 1. Kryteria oceny:

 • Pod uwagę brane będą następujące kryteria: estetyka pracy, atrakcyjność, przydatność oraz poprawność materiału językowego.

 

 1. Wyniki konkursu i nagrody:

 • Prace konkursowe będą ocenianie przez szkolnego logopedę p. Monikę Komudę.

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 marca 2022r. na stronie internetowej szkoły w zakładce LOGOPEDIA.

 • Laureat otrzyma nagrodę rzeczową, pozostali uczestnicy drobny upominek.