Szkoła Podstawowa

Wpłata na Radę Rodziców

Rada rodziców informuje, że wpłaty w roku szkolnym 2020/2021 wynoszą: pierwsze dziecko 70,00 zł, drugie dziecko 50,00 zł, trzecie i każde kolejne dziecko nie płaci wcale. Wpłat można dokonywać na konto o numerze:

Bank Spółdzielczy, nr konta: 13 9226 0005 0003 9781 2000 0010