Szkoła Podstawowa

Dzień Edukacji Narodowej

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. 

                                        (Albert Einstein)

Dziś, gdy myśli wszystkich biegną do polskiej szkoły, kierujemy do Państwa  słowa szczerego uznania, szacunku oraz wyrazy wdzięczności za wysiłek i poświęcenie          w realizowaniu trudnego, ale jakże pięknego zadania wychowania dzieci i młodzieży.

Przyjmijcie Państwo w dniu swojego święta z serca płynące życzenia sukcesów

i poczucia satysfakcji z wypełnienia tej niełatwej służby.

Składamy również serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej osobistej pomyślności.

Uczniowie Zespołu Szkół

w Stojadłach