Szkoła Podstawowa

Logo szkoły

im. Kardynała

 

Stefana Wyszyńskiego 

 

Stojadła

 

ul. Południowa 20.

 

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Tel: 025 758-22-46

 

sp.stojadla@minskmazowiecki.pl

 

Dzień Edukacji Narodowej

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. 

                                        (Albert Einstein)

Dziś, gdy myśli wszystkich biegną do polskiej szkoły, kierujemy do Państwa  słowa szczerego uznania, szacunku oraz wyrazy wdzięczności za wysiłek i poświęcenie          w realizowaniu trudnego, ale jakże pięknego zadania wychowania dzieci i młodzieży.

Przyjmijcie Państwo w dniu swojego święta z serca płynące życzenia sukcesów

i poczucia satysfakcji z wypełnienia tej niełatwej służby.

Składamy również serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej osobistej pomyślności.

Uczniowie Zespołu Szkół

w Stojadłach