Szkoła Podstawowa

Logo szkoły

im. Kardynała

 

Stefana Wyszyńskiego 

 

Stojadła

 

ul. Południowa 20.

 

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Tel: 025 758-22-46

 

sp.stojadla@minskmazowiecki.pl

 

Gminny Konkurs Czytelniczy „Lubimy rymy

Dnia 3 grudnia 2010r. w naszej szkole odbył się już po raz trzeci Gminny Konkurs Czytelniczy „Lubimy rymy". Gościliśmy u nas trzyosobowe drużyny z gminnych szkół: w Hucie Mińskiej, Janowie, Mariance, Starej Niedziałce, Zamieniu.

Dnia 3 grudnia 2010r. w naszej szkole odbył się już po raz trzeci Gminny Konkurs Czytelniczy „Lubimy rymy". Gościliśmy u nas trzyosobowe drużyny z gminnych szkół: w Hucie Mińskiej, Janowie, Mariance, Starej Niedziałce, Zamieniu.

         Tym razem dzieci mogły pochwalić się znajomością utworów Doroty Gellner. Każda z drużyn rozwiązywała zadania o różnym stopniu trudności. Były krzyżówki, układanie puzzli, cytowanie fragmentów utworów, dzieci odpowiadały na pytania za 1, 2, 3 punkty. Uczniowie wszystkich drużyn płynnie i sprawnie odpowiadali na pytania. Szczegółowa znajomość utworów D. Gellner zaskoczyła nawet nauczycieli - członków Jury.

         Dużą atrakcją dla wszystkich była prezentacja jednego z utworów poetki, recytacje wiersza, lub prezentacja piosenki.

Po podsumowaniu wszystkich punktów okazało się, że zwyciężyła drużyna gospodarzy: Kamila Zgiep, Weronika Sarna i Małgorzata Staszel, II miejsce - drużyna ze szkoły Starej Niedziałki, III miejsce drużyna z Marianki. Każdy z uczestników dostał pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a zwycięskie trzy drużyny otrzymały dla szkoły puchary, które wręczył pan wójt Sylwester Dąbrowski.

         Konkurs przygotowały panie z klas I - III: p. Urszula Buczek, p. Elżbieta Leszczyńska, p. Ewa Żmudzka.