Szkoła Podstawowa

Październikowe Stojadła

Październik w naszej szkole tradycyjnie obchodzony jest pod znakiem rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową naszego rodaka Karola Wojtyły.

Już         od dziesięciu lat włączamy się w zbiórkę funduszy na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, będącą żywym pomnikiem Jana Pawła II. W naszej szkole nie brakuje młodych ludzi, rozumiejących potrzeby innych i umiejących dzielić się nawet najmniejszymi sumami. Różne akcje podejmowane w tym roku w szkole pozwoliły na zebranie kwoty ok. 600,00 zł. Tymi pieniędzmi zasilimy konto fundacji i w ten sposób, być może, przyczynimy się do ufundowania stypendium dla młodego człowieka, pochodzącego z małej miejscowości, któremu brak środków materialnych uniemożliwiłby podjęcie nauki. Liczymy także na to, że kiedyś w taki sam sposób inni wspomogą naszego ucznia.

         Dzień Papieski to także okazja do wspomnień o papieżu- Polaku. W tym roku skupiliśmy się na nauczaniu Jana Pawła II dotyczącym modlitwy. Treści apelu przygotowanego pod kierunkiem pani katechetki przypomniały nam, że papież był człowiekiem modlitwy.

         Obchody Dnia Papieskiego połączone były z odchodami Dnia Edukacji Narodowej. Samorząd szkolny życzył nam, nauczycielom, wszystkiego, co najlepsze. Klasa II pod opieką swojej wychowawczyni pani Sylwii Majszyk w dowcipny i wesoły sposób przedstawiła szkolną rzeczywistość. Na zakończenie wszyscy odśpiewali „Sto lat”, a Przewodnicząca Rady Rodziców pani Jolanta Bąk i z-ca Przewodniczącej pani Violetta Wolf  na ręce pani dyrektor złożyły bukiet kwiatów dla wszystkich nauczycieli.