Szkoła Podstawowa

Logo szkoły

im. Kardynała

 

Stefana Wyszyńskiego 

 

Stojadła

 

ul. Południowa 20.

 

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Tel: 025 758-22-46

 

sp.stojadla@minskmazowiecki.pl

 

Podsumowanie roku szkolnego 2010-2011

Dobiegł końca rok szkolny 2010/2011, przyszedł więc czas na podsumowanie naszej pracy.

Z dumą mówimy o osiągnięciach naszych dzieci.

Wyniki sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych najczęściej są na poziomie wysokim.  Tak było także tym razem. Uczniowie klasy VI uzyskali 25,47, zaś uczniowie gimnazjum osiągnęli następujące wyniki:

Część humanistyczna - śr. dla szkoły 31,57

Część matematyczna -  śr. dla szkoły 25,48

Część językowa - śr. dla szkoły 31,09

Tak wysokie średnie były możliwe dzięki bardzo dobrej pracy nauczycieli, zarówno w czasie godzin lekcyjnych, jak też na zajęciach dodatkowych w dni wolne od pracy, np. w czasie ferii czy w soboty.

Dobrym  przygotowaniem do sprawdzianu i egzaminu są sprawdziany próbne, w których bierzemy udział każdego roku. Jedną z form jest próbny egzamin z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą", inną sprawdziany próbne organizowane przez samych nauczycieli.

Ważniejsze wydarzenia w roku szkolnym 2010/2011

1.     Otwarcie i poświęcenie sali gimnastycznej,

2.     Odsłonięcie i poświęcenie tablicy w 30 rocznicę śmierci Patrona szkoły,

3.     Udział w II zlocie szkół noszących imię K. Stefana Wyszyńskiego,

4.     Obchody gminne 92 Rocznicy Odzyskania Niepodległości,

5.     Dzień Patrona szkoły. Msza święta.

6.     Uczczenie pamięci ofiar w Katyniu oraz ofiar katastrofy Smoleńskiej,

Nasza szkoła była organizatorem następujących konkursów gminnych:

1.      Konkurs Czytelniczy „Lubimy Rymy"

2.     Przegląd Piosenki Przedszkolnej,

3.     Konkurs o Kardynale Stefanie Wyszyńskim, zorganizowany w 30. rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia,

4.     Turniej Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych,

Uczniowie brali udział w konkursach powiatowych: recytatorskich, matematycznych, plastycznych

8.     Zbiórka pieniędzy na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia",

9.     Strażacy z  OSP przeprowadzili szkolenie z pierwszej pomocy dla naszych gimnazjalistów.

10.                       Spotkanie z pracownikiem policji „Jak zostać policjantem", a także pokaz tresury psów policyjnych dla przedszkolaków i dzieci z klas I-III

11.                       Obchodzony w gronie ok. 200 osób Dzień Babci i Dziadka

12.                       Dzień Rodziny obchodzony przez przedszkolaków i uczniów klas I-III. Z tej okazji rodzice i nauczyciele przygotowali dla dzieci przedstawienie pt. „Kot w butach"

13.                       Światowy Dzień Autyzmu.

W ostatnich dniach mijającego roku szkolnego obchodziliśmy kolejne ważne uroczystości. Jedną z nich był świętowany w klasach I-III Dzień Rodziny. Tradycją naszej szkoły stało się wspólne przeżywanie tego święta. Licznie zebrani rodzice mogą podziwiać występy swoich pociech. Wiele wzruszeń dostarczają pięknie recytowane wiersze czy  wspaniale wykonywane piosenki. Tym razem dodatkową atrakcją były Smoki ze Studium Języków Obcych, które bawiły dzieci i rodziców swoim humorem i dowcipem.

22 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny. Najlepsi uczniowie naszego zespołu szkół otrzymali nagrody książkowe i wyróżnienia, ufundowane przez radę rodziców.

Stałym elementem uroczystości zakończenia roku szkolnego jest wpisane w ceremoniał szkolny uroczyste przekazanie sztandaru. Uczniowie klasy najstarszej - III gimnazjum przekazują sztandar swoim młodszym kolegom. Następnie uczniowie klasy młodszej składają ślubowanie, że będą strzec honoru sztandaru i szkoły.

W b.r,szk. nasi uczniowie 12 razy wyjeżdżali na wycieczki, 4 razy do teatru, w tym także na sztuki wykonywane w języku angielskim, 7 razy do kina.

W dziedzinie sportu nasi uczniowie zajmują wysokie miejsca nawet w rozgrywkach na szczeblu regionu. Nasze gimnazjum zostało sklasyfikowane na 28 pozycji na 133 gimnazja, szkoła podstawowa zajęła miejsce 38 na 199 sklasyfikowanych szkół.

Gratuluję naszym uczniom wspaniałych osiągnięć. Jesteśmy z Nich dumni, bo każdy osiągnął sukces na miarę swoich możliwości. Dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi za 10 miesięcy trudnej, ale jakże ważnej pracy.  Wszystkim życzę pogodnych wakacji!

Anna Przybysz