Szkoła Podstawowa

Mini Projekt.

„Ja - -Młody Obywatel” to projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej  przygotowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom w wybranych szkołach powiatu mińskiego w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 lipca 2013r. Cel, który postawiono to zwiększenie aktywnego udziału dzieci w życiu publicznym oraz  rozwój postaw obywatelskich dzieci, nauczycieli środowisk szkolnych. Działania obejmujące projekt to szkolenie dla nauczycieli, warsztaty dla dzieci, zajęcia pozalekcyjne i realizacja mini projektów, warsztaty kończące, publikacja podsumowująca projekt, seminarium podsumowujące.

Do projektu zaproszono również naszą Szkołę Podstawową w Zespole szkół w Stojadłach. W dniach 17 - 18 lutego 2012r. uczestniczyłam w wyjazdowy szkoleniu dla 10 nauczycieli, które odbyło się w Wildze. Następnie w dniach1 7 – 19 kwietnia 2012r.odbyły się w szkole pięciogodzinne warsztaty dla uczniów kl. IV – VI prowadzone przez panie pracujące w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom. Następnie z grupą chętnych uczniów rozpoczęłam pracę nad naszym mini projektem. W ciągu sześciu spotkań udało się nam wspólnie poszukać tematu, stworzyć odpowiednią atmosferę, rozpoznać umiejętności. Drogą głosowania ustaliliśmy nasz celi nazwę:

„Wszystkie zwierzęta chcą jeść” (termin realizacji: 26.04.12 – 12.0612.)

 Powstał ogólny plan działań. Każdy uczeń dokonał pisemnej, własnoręcznej deklaracji w czym może okazać się pomocny. Dzięki temu łatwo stworzyliśmy harmonogram zadań wskazując przede wszystkim odpowiedzialnych  uczniów, termin realizacji, potrzebne materiały oraz ewentualnych sojuszników. Dzieci uznały, że do realizacji poleceń wykorzystają swoje domowe zasoby (czyli kartony, mazaki, klej ilustracje).

aktywnie pracowaliśmy nad realizacją mini projektu. Sprawdzaliśmy, czy każdy wywiązał się ze swego zadania. Dotyczyło to osób odpowiedzialnych za: wykonanie plakatów informujących o zbiórce fantów na loterię,  plakatów informujących o loterii, przygotowanie losów, zebranie informacji o cenach pokarmu dla zwierząt w sklepach, przygotowanie pudełek na losy, na pieniądze. W ciągu całego tygodnia uczniowie zbierali fanty na loterię wśród naszej społeczności szkolnej (do 28.05.2012r.).

Dzieci uznały, że mają one różną wartość i dokonały selekcji. Podzieliły fanty wg własnego pomysłu na takie, które będzie można kupić za 2zł lub 1,50zł lub 1zł lub 0,50 zł. Fantów przybywało w każdym tygodniu, więc trzeba było wracać do tego zadania do ostatniego dnia zbiórki. Wspólnie napisaliśmy też e-mila do Społecznego Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie ul. Prosta 3 z informacją o naszym mini projekcie oraz zapytaniem o podopiecznych i ich aktualne potrzeby. Niestety nie doczekaliśmy się odpowiedzi. Następnym, więc krokiem było wyszukanie kontaktu telefonicznego i skorzystanie z tej formy współpracy. Uzyskaliśmy informację, że będziemy bardzo mile widziani a także, że najbardziej obecnie potrzeba pokarmu dla kotów. 

Na koniec każdego spotkania podawany był termin następnego. Zawsze staraliśmy się, aby nasze ustalenia zostały zapisane na kartkach i wyeksponowane w sali, w której odbywały się nasze spotkania

Do przygotowania loterii przystąpiliśmy 28 maja 2012 r. Uczniowie ustawili stoły, ławki na loterię, ustawili też fanty, oznaczyli je numerkami (było ich prawie 300sztuk). Sprzedaż fantów rozpoczęła się 29 maja 2012r. o godzinie 8.00.  Fanty rozchodziły się, jak przysłowiowe ciepłe bułeczki. Około 9.50 trzeba było uporządkować korytarz po loterii. Po lekcjach tego samego dnia, policzyliśmy zebrane fundusze (279 zł) i z kalkulatorem w dłoni udaliśmy się na zakupy. W miejscowym hipermarkiecie kupiliśmy pokarm dla zwierząt, którą 5 czerwca 2012r. zawieźliśmy do Społecznego Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie ul. Prosta 3.

Po powrocie ze schroniska podzieliliśmy się swoimi przeżyciami ze społecznością szkolną w poszczególnych klasach, częstując darczyńców symbolicznym cukierkiem „od zwierzaków”. Przy wejściu do szkoły została umieszczona informacja o zebranej na loterii kwocie i sposobie jej spożytkowania.

Na ostatnim spotkaniu oceniliśmy pracę swoją i innych poprzez rozmowę i ankiety. Uczniowie stwierdzili, że poznali pracę metodą projektu, osiągnęli zamierzony cel, w większości mogli realizować swoje pomysł. Udało się im pracować aktywnie w grupie, przestrzegać terminów. Chętnie jeszcze kiedyś chcieliby wziąć udział w podobnym przedsięwzięciu.

Nasi sojusznicy z kl. IIIg Bartosz Bakuła i Arkadiusz Olender przygotowali prezentację multimedialną z mini projektu.

Dnia 23 czerwca 2012r. dla chętnych uczniów odbyły się w szkole warsztaty kończące prowadzone przez panie pracujące w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom.

Zachęcam do odwiedzenia stron internetowych  www.qzmianom.org oraz

www.mlodyobywatel.org

Czekamy na zaproszenie na seminarium podsumowujące.

opracowała Katarzyna Sarna