Szkoła Podstawowa

Z życia naszej szkoły...

Kolejny miesiąc w życiu szkoły, jak każdy z poprzednich przyniósł nowe ciekawe zdarzenia. W pierwszej połowie lutego odbyło się w Zespole Szkół w Stojadłach kolejne w tym roku zebranie rodziców.

Tym razem mogli się oni spotkać ze specjalnie przez panią dyrektor zaproszoną psycholog. Pani Agnieszka Bałdyga jest pracowniczką fundacji Kidprotect. Organizacja działa od 2002 roku i jest pierwszą, która w Polsce zajęła się problemem bezpieczeństwa dzieci w Internecie, w tym sprawą dostępu do szkodliwych treści, pornografią dziecięcą czy pedofilią. Fundacja prowadzi kampanie społeczne, szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, rodziców i dzieci. Zajmuje się też pomocą ofiarom, interweniuje w przypadkach zagrożenia. Jej działalność obejmuje również podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców. Szkolenie, które przeprowadziła w szkole pani Bałdyga, przede wszystkim uświadomiło zebranym ogrom i różnorodność zagrożeń internetowych oraz łatwość, z jaką owe niebezpieczeństwa wnikają do naszych domów. Problemem jest też fakt, że często pozwalamy na to nieświadomie przez brak dostatecznej ostrożności lub niewiedzę. Tymczasem nadawcy szkodliwych treści są naprawdę nieprześcignieni w pomysłowości z jaką potrafią ominąć zabezpieczenia. To wszystko uświadomione podczas jednego szkolenia  łącznie z przytoczonymi przykładami może przerażać, ale należy pamiętać, że, jak głosi jedno z haseł fundacji: „Internet nie jest ani dobry, ani zły. To od nas zależy, czy będzie przestrzenią bezpieczną.” Fundacja prowadzi też forum dyskusyjne i serwis edukacyjny w Internecie, gdzie warto zajrzeć.

          Nasi uczniowie oraz ich trener – pan Dariusz Zwierz nie mogli w ostatnim czasie narzekać na brak emocji sportowych. Brali bowiem udział, i to nie bez sukcesów, w kilku takich imprezach. Jedną z nich był Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta. Nasza szkoła gościła pięć drużyn gminnych, które uroczyście powitała pani dyrektor Anna Przybysz, otwierając tym samym zawody. Bardzo cieszył też fakt, że po wyrównanej rywalizacji mogła wręczając puchary pogratulować swoim uczniom zdobycia pierwszego miejsca. To zwycięstwo umożliwiło drużynie ze Stojadeł uczestnictwo w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt, które odbyły się 29.02.12. w Szkole Podstawowej nr 2 w Mińsku Maz.

          W dniach 18.02. i 25.02.12. odbyły się natomiast dwa Turnieje Półfinałowe w Unihokeju w kategorii dziewcząt i chłopców. Obydwie drużyny z gimnazjum w Stojadłach uzyskały awans do rozgrywek finałowych. Dziewczęta w finałach z 03.03.12. zdobyły IV miejsce zaś drużyna chłopców wywalczyła drugą pozycję a tym samym awans na zawody regionalne.

          Uczniowie klas młodszych mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności matematyczne podczas zorganizowanego dnia 28.02.12. w Zespole Szkół w Zamieniu IV Gminnego Konkursu Matematycznego Klas I – III. Drużyna reprezentująca naszą szkołę, prowadzona przez panią Elżbietę Leszczyńską w składzie: Weronika Sarna, Karolina Zgiep i Agata Tkaczyk zdobyła I miejsce i wróciła do szkoły z dyplomem i nagrodą.

          W dniach 17 – 18. 02.12. pani Katarzyna Sarna uczestniczyła w szkoleniu pod hasłem: „Ja – młody obywatel” przygotowanym przez Stowarzyszenie Q Zmianom w Wildze. Jest to część szerzej zakrojonego projektu, który ma na celu kształtowanie świadomych postaw obywatelskich dzieci i młodzieży. Obejmuje on w dalszej części spotkania warsztatowe z uczniami klas IV – VI oraz zajęcia dla chętnych. Po ich przeprowadzeniu w szkole pani Sarna planuje prezentację przygotowanego miniprojektu obywatelskiego pozostałym uczniom i nauczycielom.

          Sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Stojadłach stała się w dniu 06.03.12. miejscem szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach. Zajęcia prowadził dyrektor Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej – pan Piotr Matzanke. Dostarczyły one wielu ciekawych i potrzebnych wiadomości oraz poszerzyły umiejętności uczniów związane ze sposobami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie miało też na celu popularyzowanie i zachęcanie do poszerzania młodzieżowych struktur Straży Pożarnej. Kolejnego dnia kilkoro spośród gimnazjalistów naszej szkoły uczestniczących w szkoleniu mogło pojechać na lotnisko w Janowie. Uczniowie obejrzeli tam zademonstrowany przez żołnierzy pokaz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych sytuacjach. Cennym doświadczeniem była też możliwość zobaczenia śmigłowca ratownictwa medycznego i jego wyposażenia.

          Na początku marca uczniowie klas IV –VI uczestniczyli natomiast w „Lekcji w kinie”, która z braku kina odbyła się w Szkole Muzycznej w Mińsku Maz. Zajęcia składały się z dwóch części: teoretycznej, popartej odpowiednim materiałem filmowym oraz z prezentacji trzech filmów krótkometrażowych. Ilustrowały one przybliżoną wcześniej tematykę zajęć czyli podstawowe rodzaje filmu. Uczniowie bardzo aktywnie brali udział w tej nietypowej i ciekawej lekcji, która poszerzyła i usystematyzowała ich wiedzę z tej lubianej przez nich dziedziny kultury.

Opracowała: Hanna Rozbicka