Szkoła Podstawowa

Logo szkoły

im. Kardynała

 

Stefana Wyszyńskiego 

 

Stojadła

 

ul. Południowa 20.

 

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Tel: 025 758-22-46

 

sp.stojadla@minskmazowiecki.pl

 

Stypendium Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki

Jak co roku Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki wyróżniającym się uczniom przyznał stypendium. W nasze szkole otrzymały je:

Agnieszka Paska ze średnią ocen 5,55

Karolina Kowalczyk   5,50

Małgorzata Paska  5,27

Emilia Rek  5,13