Szkoła Podstawowa

Logo szkoły

im. Kardynała

 

Stefana Wyszyńskiego 

 

Stojadła

 

ul. Południowa 20.

 

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Tel: 025 758-22-46

 

sp.stojadla@minskmazowiecki.pl

 

Wyróżnienie w „Kangurze Matematycznym 2010

Już od kilkunastu lat nasza szkoła bierze udział w Międzynarodowym konkursie "Kangur Matematyczny". W bieżącym roku szkolnym naszymi reprezentantami było dziesięcioro uczniów. Wśród nich najlepszy wynik osiągnął Paweł Dębała z kl. V – uzyskał wyróżnienie. Gratulujemy!

Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" , którego organizatorem centralny jest

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych
w Toruniu

to adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy trzeciej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach zawody intelektualne. Rozgrywane są w pięciu kategoriach, które obejmują następujące klasy:

Maluch

klasy 3 i 4 szkół podstawowych;

Beniamin

klasy 5 i 6 szkół podstawowych;

Kadet

klasy I i II gimnazjów;

Junior

klasy III gimnazjów, I liceów i techników,
I, II, III zasadniczych szkół zawodowych;

Student

klasy II i III liceów i techników oraz IV techników.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez międzynarodową komisję. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.
Test konkursowy w kategorii "Maluch" zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty.
Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów.
Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.
W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów.

Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Dzień konkursu, "Dzień Kangura" stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.

Liczba uczestników konkursu.

Kategoria

Maluch

Beniamin

Kadet

Junior

Student

Ogółem

Liczba uczestników

rok

2010

91.417

77.137

44.048

33.422

19.479

265.503