Szkoła Podstawowa

Logo szkoły

im. Kardynała

 

Stefana Wyszyńskiego 

 

Stojadła

 

ul. Południowa 20.

 

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Tel: 025 758-22-46

 

sp.stojadla@minskmazowiecki.pl

 

Historia Szkoły

 

HISTORIA SZKOŁY

 

OTWARCIE SZKOŁY

 

 

Zespół Szkół w Stojadłach istnieje od września 2006 r. Trudno tutaj mówić w ogóle o jakiejkolwiek historii. Poniżej przedstawiony jest tekst opisujący otwarcie szkoły. Zapraszam do lektury.

 

Dziesięć sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, duża stołówka, przestronne korytarze – w tak komfortowych warunkach uczą się dzieci ze Stojadeł. 3 września 2006 roku ku radości wszystkich oddano do użytku nowy budynek szkoły.

Na tą jakże wyjątkową dla lokalnej społeczności uroczystość przybyli tłumnie mieszkańcy Stojadeł, przedstawiciele władz, kuratorium i duchowieństwa. Wszyscy chcieli być świadkami symbolicznego ,,przecięcia wstęgi’’, bowiem na nowy budynek szkoły czekano z niecierpliwością od kilku lat. Dlaczego? Otóż po pierwsze: dotychczas dzieci uczyły się w budynku, który liczył sobie prawie 70 lat. Po drugie: stara placówka mieściła się przy ruchliwej i niebezpiecznej ulicy Warszawskiej.

Wróćmy jednak do samej uroczystości. Ta rozpoczęła się o godzinie 13:00 mszą świętą, którą koncelebrował ks. Bp Kazimierz Romaniuk w asyście proboszcza parafii p.w. Świętego Antoniego w Mińsku Maz. oraz przy udziale innych duchownych (m.in. ks. M. Widzyka oraz ks. P. Pierzchały – absolwenta szkoły w Stojadłach). Czytania i modlitwy wygłaszali uczniowie szkoły, ich rodzice oraz pedagodzy. Podczas homilii biskup wspomniał kardynała Stefana Wyszyńskiego, który od przyszłego roku będzie oficjalnym patronem szkoły. Po mszy i poświęceniu obrazu z wizerunkiem przyszłego patrona nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi. Potem głos zabrał wójt gminy – Sylwester Dąbrowski, który wręczył medale Janusza Korczaka za zasługi dla oświaty w gminie. Uhonorował nimi dyrektor szkoły Annę Przybysz oraz radnych: Henryka Rozbickiego i Waldemara Padzika. Podziękował wszystkim zaangażowanym w budowę nowego budynku. Zapewnił wszystkich zebranych, że dołoży wszelkich starań, aby w przyszłym roku oddać do użytku salę gimnastyczną dostosowaną do unijnych norm. Jak powiedział – pieniądze na budowę pochodzić będą ze sprzedaży starej szkoły. Osobom, które dołożyły wszelkich starań w rozwój tej istotnej inwestycji podziękowała przewodnicząca Rady Rodziców – pani Agnieszka Rozbicka. Zwróciła ona uwagę na zasługi Anny Przybysz, która ,,zaciekle walczyła’’ o nową szkołę, godne warunki pracy dla swoich pracowników i komfort nauki uczniów.

 

Nowa placówka mieści się przy ulicy Południowej. Plac wokół szkoły jest ogrodzony. 200 wychowanków (wśród nich uczniowie klas I-VI, gimnazjaliści oraz przedszkolaki) uczy się w dziesięciu salach lekcyjnych. Do dyspozycji jest także w pełni wyposażona pracownia komputerowa, biblioteka oraz stołówka.

Kończąc pragnę w imieniu grona pedagogicznego serdecznie podziękować Pani Dyrektor – Annie Przybysz za to, że nie szczędząc sił i własnego czasu poświęciła go szkole. Swoim wielkim zaangażowaniem spowodowała,
że mogliśmy nowy rok szkolny rozpocząć w nowej szkole. To w dużej mierze jej zasługa!

 

Opracowała p. Ewa Żmudzka

 

 

 

NADANIE IMIENIA ZESPOŁOWI SZKÓŁ

 

W STOJADŁACH

 

 

Dnia 3 września 2007r. w Zespole Szkół w Stojadłach, odbyło się uroczyste nadanie imienia i poświęcenie sztandaru.

Tego pamiętnego dla nas wszystkich dnia szkoła otrzymała imię   Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Patrona wybrali uczniowie, rodzice oraz grono pedagogiczne.

Uroczystej mszy świętej przewodniczył proboszcz Parafii św. Antoniego w Mińsku Maz. - Jan Byrski. Obecni byli przedstawiciele lokalnych władz, fundatorzy szkoły, dyrektorzy oraz poczty sztandarowe szkół gminy Mińsk Mazowiecki,  Ochotniczej Straży Pożarnej, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie.

Sztandar został ufundowany przez mieszkańców miejscowości rejonu szkoły - Stojadeł i Choszczówki oraz firmy i instytucje z terenu gminy i miasta Mińsk Maz.

Uroczystość zakończyła się częścią artystyczną, która stanowiła rys życia
i działalności naszego wspaniałego Patrona. Była dla wszystkich podniosłym
i wzruszającym momentem życia.

Po zakończeniu uroczystości w szkole, poczet sztandarowy, przedstawiciele uczniów, rodziców oraz nauczycieli wraz z panią dyrektor,  udali się do bazyliki archikatedralnej w  Warszawie. Tam modlili się i złożyli kwiaty na grobie  patrona szkoły.

Cieszymy się, że nasza szkoła nosi imię tak wybitnego Polaka i człowieka.

 

Opracowały: Marta Gniado

Martyna Domańska

Joanna Ryżko

 

Wielkie święto Stojadeł

Mamy salę gimnastyczną! To wielka radość przede wszystkim dla uczniów Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Stojadłach, którzy od nowego roku szkolnego będą mogli z niej korzystać z pożytkiem dla swojego rozwoju fizycznego i pomnożenia sukcesów sportowych. Niedziela 05.09.2010r. była dniem wyjątkowym nie tylko dla społeczności szkolnej, ale dla wszystkich mieszkańców miejscowości, którzy z dumą przekraczali próg odświętnie udekorowanej sali. Nowoczesny, funkcjonalny, na miarę czasów i potrzeb obiekt został uroczyście poświęcony i oddany do użytku. Jak zaznaczyła w swoim późniejszym przemówieniu pani dyrektor Anna Przybysz, to wspaniałe święto było tym donioślejsze, że stanowiło zamknięcie ważnego w życiu naszej szkoły etapu. Po tak istotnych wydarzeniach jak: wmurowanie kamienia węgielnego (2004r.), poświęcenie i oddanie do użytku zasadniczej części budynku (2006r.), nadanie Zespołowi Szkół imienia i sztandaru (2007r.) - nastąpiło właśnie zakończenie procesu powstawania pięknego gmachu szkoły. Kto pamięta dawny budynek i warunki w jakich uczyły się wówczas dzieci, wie, jak wielkie zaszły tu zmiany. Dzisiejsza szkoła to nowoczesny, spełniający wymogi XXI w. kompleks, który wielu podziwia.

To niecodzienne wydarzenie zgromadziło w murach szkoły wielu znakomitych gości: przedstawicieli Kościoła - księdza infułata Jana Byrskiego, księdza Ryszarda Woźniaka, dyrektora Szkół Salezjańskich w Mińsku Maz., oraz księdza Jana Świerżewskiego z Ośrodka Duszpasterskiego św. Józefa Opiekuna Świętej Rodziny w Choszczówce.

Gościliśmy przedstawicieli władz gminnych z gospodarzem terenu - wójtem Sylwestrem Dąbrowskim na czele. Swoją obecnością zaszczycił uroczystość także starosta miński Antoni Jan Tarczyński.

Przybyli również dyrektorzy gminnych szkół i przedszkola, dawni dyrektorzy szkoły w Stojadłach, jej emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi, przedstawiciele współpracujących ze szkołą instytucji, właściciele i kierownicy zaprzyjaźnionych firm. Rangę uroczystych obchodów godnie podkreślała obecność pocztów sztandarowych szkół z terenu gminy Mińsk Maz. oraz pocztu Urzędu Gminy Mińsk Maz. i Straży Pożarnej w Stojadłach.

Uroczystości rozpoczęła msza święta, którą celebrowali wymienieni wyżej kapłani. W swoim kazaniu ksiądz  Jan Świerżewski nawiązał do lat dziecięcych patrona szkoły w Stojadłach - kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jako osoba wywodząca się z okolic, w których przyszedł na świat i wychowywał się Prymas Tysiąclecia w bardzo osobisty i wzruszający sposób opowiedział o atmosferze domu, w jakim wzrastał ten wielki człowiek oraz rodzącym się i umacniającym powołaniu kapłańskim. Na zakończenie nabożeństwa wójt Sylwester Dąbrowski poprosił o poświęcenie nowego obiektu, który to akt, jak podkreślił, uważa za nieodzowny przy każdym przedsięwzięciu mającym z pożytkiem służyć społeczeństwu. Ksiądz infułat z dużą aprobatą zaznaczył przy tej okazji, że wójt gminy Mińsk Maz. nie tylko nie dopuścił do zamknięcia żadnej szkoły na swoim terenie, ale wciąż dba o rozwój i unowocześnianie istniejących placówek oświatowych.

Po poświęceniu sali i zakończeniu mszy odśpiewano hymn narodowy i nastąpiła kolejna oficjalna część uroczystych obchodów, podczas której przyszedł czas na przemówienia. Rozpoczęli wójt gminy i dyrektor szkoły, którzy serdecznie przywitali zgromadzonych gości.

Wójt Sylwester Dąbrowski, zwracając się do zebranych w ciepłych i serdecznych słowach dał wyraz swojemu zadowoleniu z pomyślnego zakończenia tego wielkiego przedsięwzięcia. Przypomniał, jak bardzo leży mu na sercu sprawa pomyślnego rozwoju oświaty na terenie, którego jest gospodarzem. Życzył też młodzieży wielu sukcesów, wyrażając nadzieję, że warunki, jakie jej stworzono, przyczynią się do godnego reprezentowania szkoły i gminy w nauce oraz sporcie. Nawiązał przy tym do słów patrona szkoły - kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów."

Pani dyrektor - Anna Przybysz w swoim przemówieniu skupiła się na podziękowaniach, kierowanych do wszystkich, którzy przyczynili się do powstania szkoły w Stojadłach. Wyrażając ogólną wdzięczność społeczeństwa wymieniła przedstawicieli władzy, Kościoła, darczyńców, opiekunów i przyjaciół szkoły, jej pracowników oraz rodziców. Zwracając się ze szczególnym podziękowaniem do wójta Sylwestra Dąbrowskiego, podkreśliła, że to  jego decyzje spowodowały kolosalną zmianę warunków bytowych szkoły, za jego kadencji wykonano szereg prac i ostatecznie sfinalizowano inwestycję. Akcentując wagę mądrych i społecznie ważnych rozstrzygnięć, których był inicjatorem, podziękowała za jego zaangażowanie w sprawy rozwoju oświaty i docenianie jej roli w życiu społecznym. Wyrazem wdzięczności całej społeczności szkolnej był bukiet kwiatów i wieczne pióro, mające służyć w przyszłości do podpisywania równie pożytecznych dla wszystkich mieszkańców gminy decyzji.

Po przemówieniach gości i gospodarzy obchodów przyszedł czas na wspólne odśpiewanie hymnu szkoły i występy dzieci. Na tle scenografii nawiązującej do tradycji olimpijskiej grupa uczniów wygłaszała teksty związane tematycznie ze sportem. Mogliśmy też podziwiać taniec w wykonaniu dziewcząt z gimnazjum a także bardzo żywiołowe słowno-taneczne popisy najmłodszych uczniów Zespołu szkół w Stojadłach.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za piękną szkołę!

Opracowała Hanna Rozbicka

 

 

Hymn szkoły ,,Non Possumus”

 

1.) Rozpędzamy ciemne chmury,

Z najpiękniejszych życia lat,

Gdy wkraczamy w szkolne mury,

By poznawać piękny świat.

Do mądrości naszej drzwi,

Otwierajmy w młode dni,

By móc jutro budować dom Ojczysty.

 

Ref.: (x 2) Pełnią życia chcemy żyć w każdy dzień,

Wspaniałymi ludźmi być nie iść w cień,

A gdy zło otoczy nas,

By szczęśliwy zburzyć czas

,,Non Possumus” powiemy

,,Non Possumus”.

 

2.)   Naszym przodkom cud się zdarzył

Taki raz na tysiąc lat.

Bóg Prymasem ich obdarzył,

Co był wolny mimo krat.

Narodowi ojcem był,

Kochał go ze wszystkich sił.

Dziś patronem jest naszym i cnót wzorem.

 

Ref.: (x2) Pełnią życia chcemy żyć w każdy dzień…

 

3.)   Choć przed nami jest nieznane

To dziś wierzy każdy z nas,

Że co w szkole jest nam dane

Pomnożymy w przyszły czas.

Bo w czym młodość nasz tkwi

Tym dorosłe błysną dni,

Bo owoce są takie jakie ziarna.

 

Ref.: (x2) Pełnią życia chcemy żyć w każdy dzień…

 

 

Autor: Jerzy Gańko

Muzyka: Jakub Maguza