Szkoła Podstawowa

Kadra nauczycielska

 

GRONO PEDAGOGICZNE

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole zatrudnieni są  następujący nauczyciele:

Maciej Samulik - dyrektor

Agnieszka Parol - wicedyrektor, pedagog szkolny

Anna Baczewska  - nauczyciel bibliotekarz i nauczyciel w świetlicy

Emilia Barankiewicz  - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Karine Bednarczyk - nauczyciel języka rosyjskiego

Urszula Buczek - nauczyciel języka polskiego

Grażyna Cejmanowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Agnieszka Ciężkowska - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

Tomasz Gmiter - nauczyciel w-f

Monika Komuda - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

Anna Kopka - nauczyciel religii

Kraszewska Aleksandra - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Justyna Kowynia - Rymanowska - nauczyciel muzyki

Marcin Kruk - nauczyciel geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie

 Elżbieta Leszczyńska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 Katarzyna Malka - nauczyciel języka polskiego

 Elżbieta Mroczek - nauczyciel wychowania fizycznego

 Sylwia Majszyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 Katarzyna Milewska - nauczyciel plastyki

 Elżbieta Mroczek  - nauczyciel wychowania fizycznego

 Magdalena Pawelec  - nauczyciel wychowania przedszkolnego

 Ewa Przybysz-Gardyza - nauczyciel języka angielskiego i wychowania przedszkolnego

 Barbara Raczko - nauczyciel wychowania przedszkolnego

 Katarzyna Sarna - nauczyciel matematyki

Agata Słodownik- nauczyciel języka angielskiego

Alina Szydłowska - nauczyciel biologii, chemii, wdżwr

Monika Tejchman - nauczyciel wychowania przedszkolnego

 Joanna Urbańska - nauczyciel fizyki, matematyki

Małgorzata Wisiecka - nauczyciel informatyki, matematyki

Anna Wojciechowska  - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Emilia Wronowska - nauczyciel przyrody, w-f

Beata Zawadka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Dariusz Zwierz - nauczyciel w-f, techniki, edukacji dla bezpieczeństwa