Szkoła Podstawowa

Logo szkoły

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Stojadłach

05-300 Mińsk Mazowiecki

ul. Południowa 20

Tel: 025 758-22-46

Kadra nauczycielska

 

GRONO PEDAGOGICZNE

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole zatrudnieni są następujący nauczyciele:

Maciej Samulik - dyrektor

Agnieszka Parol - wicedyrektor, pedagog szkolny

Anna Baczewska  - nauczyciel bibliotekarz i nauczyciel w świetlicy

Emilia Barankiewicz  - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Karine Bednarczyk - nauczyciel języka rosyjskiego

Gabriel Białomyzy - nauczyciel religii

Anna Boruc- nauczyciel wspomagajacy

Diana Branicka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Urszula Buczek - nauczyciel języka polskiego

Anna Buczyńska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Grażyna Cejmanowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jolanta Kaczorek - nauczyciel języka polskiego

Monika Komuda - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

Anna Kopka - nauczyciel religii

Justyna Kowynia - nauczyciel muzyki

Marcin Kruk - nauczyciel geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie

Agnieszka Krzemińska - nauczyciel na świetlicy

Elżbieta Leszczyńska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Dorota Majos - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Katarzyna Malka - nauczyciel języka polskiego

Elżbieta Mroczek - nauczyciel wychowania fizycznego

Sylwia Majszyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog szkolny, socjoterapeuta

Katarzyna Milewska - nauczyciel plastyki

Magdalena Pawelec  - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Anna Piętka - nauczyciel języka rosyjskiego

Ewa Przybysz-Gardyza - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego

Barbara Raczko - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Katarzyna Sarna - nauczyciel matematyki

Agnieszka Skuza - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

Agata Słodownik- nauczyciel języka angielskiego

Renata Solarska - pedagog szkolny, socjoterapeuta

Katarzyna Szubińska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Karolina Szulc - nauczyciel języka angielskiego

Alina Szydłowska - nauczyciel biologii, chemii, wdżwr

Monika Tejchman - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Joanna Urbańska - nauczyciel fizyki, matematyki

Małgorzata Wisiecka - nauczyciel informatyki, matematyki

Anna Wojciechowska  - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Emilia Wronowska - nauczyciel przyrody, w-f

Beata Zawadka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Dariusz Zwierz - nauczyciel w-f, techniki, edukacji dla bezpieczeństwa