Szkoła Podstawowa

Rok szkolny 2012/2013

Wrzesień w naszej szkole

„Lipcu, sierpniu żegnaj mi”

 

Już za nami „wakacyjnych przeżyć moc”. Ostatni tydzień sierpnia to czas, w którym w naszej szkole można było spotkać zarówno dzieci, jak i nauczycieli. Grono pedagogiczne pracowało nad wystrojem sal lekcyjnych, aby w sposób uroczysty powitać swych...

Dzień Edukacji Narodowej

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. 

                                        (Albert Einstein)

Dziś, gdy myśli wszystkich biegną do polskiej szkoły, kierujemy do Państwa  słowa szczerego uznania, szacunku oraz wyrazy wdzięczności za wysiłek i...

DEN

Wydarzenia początku października

W drugiej połowie września dało się zauważyć poruszenie wśród naszych uczniów.    To przedstawiciele klasy V szkoły podstawowej i klas  I-III gimnazjum przystąpili               do POWIATOWEGO KONKURU DZIENNIKARSKIEGO pt. PREZENT DLA PAPIEŻA        i  rozpoczęli intensywne prace nad...