Szkoła Podstawowa

Logo szkoły

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Stojadłach

05-300 Mińsk Mazowiecki

ul. Południowa 20

Tel: 025 758-22-46

Erasmus+

Szkoła podstawowa w Stojadłach realizuje projekt finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

 

Tytuł projektu: "Od trzylatka do wyboru drogi ku przyszłości, czyli jak połączyć swoje zdolności z pokonaniem barier środowiskowych"

Przyznane dofinansowanie: 137 572,12 PLN

Daty realizacji projektu: od 1.10.2018 do 31.03.2020

Partnerzy:

  1. Agrupamento de Escolas de Rates, Rates, Portgalia
  2. CEIP Nuestra Señora de la Esperanza, Crevillent, Hiszpania
  3. Enjoy Italy, Tools and Services for Education, Włochy
  4. Europass – Teacher Academy, Włochy

Główne cele projektu to:

1. zwiększenie zdolności do reagowania na potrzeby wynikające z niekorzystnej sytuacji uczniów i ich rodzin;

2. szersze rozumienie praktyk stosowanych w edukacji przedszkolnej w innych systemach edukacyjnych, mających na celu wzmacnianie w dziecku poczucia wartości, rozpoznawanie jego zdolności i współpracę z rodzicami w procesie wieloaspektowego rozwoju dziecka;

3. zwiększenie motywacji uczniów do nauki oraz samorozwoju;

4. poprawa umiejętności nauczycieli w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, a zwłaszcza umiejętności uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości oraz kreatywności;

5. poprawienie kompetencji znajomości języków obcych nauczycieli, a pośrednio także uczniów;

6. zwiększenie motywacji i satysfakcji z codziennej pracy nauczycieli biorących udział w projekcie.

 

Uczestnikami projektu jest 18 nauczycieli z naszej placówki.

Główne działania projektowe to:

- job shadowing (obserwowanie pracy) w organizacjach partnerskich w Portugalii i Hiszpanii

- teaching assignment (praktyka nauczycielska) w szkole portugalskiej

- szkolenia z zakresu nowoczesnych metod nauczania i motywowania uczniów, rozwijania kompetencji kluczowych, pracy z uczniami  ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz nauczania przedsiębiorczości w szkole podstawowej.

 

Oprócz powyższych działań, nauczyciele biorący udział w projekcie podejmują różne przedsięwzięcia na terenie szkoły.

 

DZIENNIK PROJEKTU:

9-19.10.2018 – nabór nauczyceli do projektu

8.11.2018 – rozpoczęcie kursu języka angielskiego dla nauczycieli biorących udział w projekcie

2.01.2019 – rozpoczęcie projektu eTwinning „Challenge: Cooperation” między partnerskimi szkołami (z naszej szkoły udział biorą uczniowie klasy 7)

8-12.01.2019 – szkolenie Entrepreneurship education at school: creative and effective methods and tools (Nauczanie przedsiębiorczości w szkole: kreatywne i efektywne metody i narzędzia), Rzym, Enjoy Italy: Tomasz Gmiter, Monika Komuda, Sylwia Majszyk 

21.12.2018 – początek realizacji projektu „4 pory roku” w grupach przedszkolnych

 

5-7.02.2019 - job shadowing (obserwacja pracy) w szkole Agrupamento de Escolas de Rates w Portugalii: Katarzyna Malka, Ewa Przybysz-Gardyza, Maciej Samulik, Katarzyna Sarna, Beata Zawadka

 

21-23.05.2019 – job shadowing (obserwacja pracy) w CEIP Nuestra Señora de la Esperanza w Crevillent w Hiszpanii: Urszula Buczek, Elżbieta Leszczyńska, Karine Bednarczyk

 

13.06.2019 – zakończenie kursu języka angielskiego dla nauczycieli

 

17.06.2019 – zakończenie projektu eTwinning „Challenge: Cooperation”

  

1-6.07.2019 – kurs Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies ( Rozwiązania dla nauczycieli w dziedzinie zarządzania klasą: nowe metody, efektywna motywacja, współpraca i strategie ewaluacji) Florencja, Włochy, Europass Teacher Academy: Elżbieta Mroczek, Barbara Raczko, Anna Wojciechowska, Magdalena Pawelec, Katarzyna Wasil

 

5.08.2019 – uzyskanie Krajowej Odznaki Jakości za projekt eTwinning „Challenge: Cooperation”

 

28.08.2019 - wizyta w Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej - promowanie projektu

 

30.10.2019 - uzyskanie Europejskiej Odznaki Jakości za projekt eTwinning "Challenge: Cooperation"

  

7-11.11.2019 - kurs Non-formal Education at School. In&Outdoor methods and tools to empower key competences, participation and learning (Nieformalne metody nauczania w szkole. Metody i narzędzia stosowane w szkole i na zewnątrz, które kształtują kompetencje kluczowe, aktywność i uczenie się uczniów) Bruksela, Belgia, Enjoy Italy: Emilia Barankiewicz, Agnieszka Parol, Ewa Przybysz-Gardyza 
 
25-29.11.2019 - teaching assignment (praktyki) w Agrupamento de Escolas de Rates w Portugalii: Katarzyna Sarna, Ewa Przybysz-Gardyza; realizacja projektu eTwinning "To be like a ... role model" z uczniami portugalskimi