Szkoła Podstawowa

Egzamin ósmoklasisty

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 (plik do pobramia)

 • Termin główny:
 •  
 • język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 
 • matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00 
 • język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 

 

Termin dodatkowy:

 • język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 11:00 
 • matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 11:00
 • język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 11:00

 

Jak przebiega egzamin ósmoklasisty?

 

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest przez trzy kolejne dni.

 

 • Pierwszego dnia odbywa się egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymagający przedłużenia czasu i posiadający stosowne zaświadczenia będą go pisali maksymalnie przez 180 minut).

 • Drugiego dnia odbywa się egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (maksymalnie 150 minut dla uczniów z zaświadczeniami).

 • Trzeciego dnia odbywa się egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (maksymalnie 135 minut dla uczniów z zaświadczeniami). Od 2022 roku w tym dniu przeprowadzany będzie również egzamin z dodatkowego przedmiotu do wyboru, który także będzie trwał 90 minut.

 

Do czasu trwania egzaminu nie wlicza się czasu potrzebnego do tego, by sprawdzić odpowiedzi i przenieść je na kartę odpowiedzi (maksymalnie 5 minut).

 

 

 •