Szkoła Podstawowa

Logo szkoły

im. Kardynała

 

Stefana Wyszyńskiego 

 

Stojadła

 

ul. Południowa 20.

 

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Tel: 025 758-22-46

 

sp.stojadla@minskmazowiecki.pl

 

HISTORIA SZKOŁY

 

 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach

 

            Historia szkoły w Stojadłach sięga roku szkolnego 1916/1917 (za monografią Gminy Mińsk Mazowiecki opracowaną przez pana Władysława Wójcika). Według relacji najstarszych mieszkańców pierwsza szkoła była przeniesiona z Karoliny i mieściła się w domu państwa Woźniców. W następnych latach zajęcia szkolne odbywały się w prywatnych domach państwa Woźniców, Zarembów i Kuźmów. Kierownikiem szkoły był pan Aleksander Grasiak, jego żona pracowała jako nauczycielka.

Przełomowym dla szkoły w Stojadłach okazał się rok szkolny 1938/1939. Wtedy to 1 września otwarty został drewniany budynek przy ulicy Warszawskiej, ufundowany przez wdowę po rotmistrzu Henryku Zandbangu. Budynek w swoim zamyśle miał być pomnikiem po tragicznie zmarłym żołnierzu, dlatego otrzymał jego imię, które szkoła podstawowa nosi do dziś.

            Lata świetności Fabryki Wyrobów Metalowych w Stojadłach, zakładu opiekuńczego, to także bardzo dobry okres dla uczniów i pracowników szkoły. Szczególnie wtedy, gdy dyrektorem zakładu był pan Władysław Połeć, a potem pan Zbigniew Ulecki, uczniowie korzystali z darmowych przejazdów na wycieczki, ekipa budowlana wykonywała w szkole niezbędne remonty, a kupowane przez fabrykę pomoce dydaktyczne pomagały młodzieży w zdobywaniu wiedzy.

            W latach 1948-1995 w Stojadłach funkcjonowało także przedszkole, powstałe z inicjatywy pani Heleny Stefanowicz, później wieloletniej kierowniczki placówki. W początkowym okresie istnienia przedszkola dzieci spotykały się w prywatnym domu państwa Kuźmów, potem Fabryka Wyrobów Metalowych użyczyła lokalu w świetlicy zakładowej. Po kilku latach przystąpiono do budowy nowego obiektu, istniejącego do roku  2006.

            W roku 1995 uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki przedszkole jako oddzielna placówka przestało istnieć. Decyzja taka została podjęta głównie z powodu małej liczby dzieci – grupy liczyły wtedy po 6-7 osób. Oddziały przedszkolne zostały przyłączone do szkoły podstawowej, i w takim kształcie zostały zachowane do dziś.

            Przełomowym dla szkoły w Stojadłach okazał się rok 2006, kiedy otwarto nowy budynek przy ulicy Południowej 20. Wtedy także  utworzono zespół szkół, który w roku 2007 otrzymał imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego i sztandar. Kolejny ważny moment w życiu placówki to rok 2010 w którym  otwarta została sala gimnastyczna z zapleczem sportowym.

            Obecnie do szkoły uczęszczają dzieci i młodzież w wieku od 3 do 15 roku życia. 

Nasze atuty to:

 • wysoki poziom nauczania, udowodniony wynikami egzaminów zewnętrznych;
 • osiągnięcia uczniów na zawodach sportowych, w konkursach, projektach;
 • bardzo dobra baza materialna, wyposażenie sal lekcyjnych (prawie wszystkich) w sprzęt multimedialny;
 • indywidualizacja nauczania;
 • możliwości rozwoju zainteresowań uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych w ramach godzin dodatkowych nauczycieli i programów unijnych;
 • możliwość skorzystania z dwudaniowych obiadów w niskiej cenie;
 • gabinet dentystyczny;
 • dobrze wyposażony plac zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych;
 • program wychowawczy i program profilaktyczny ukierunkowany na wychowanie patriotyczne, społeczne, życie bez używek i agresji;
 • świetlica czynna do godziny 1630 
 • możliwość ciągłości nauki – dzieci przychodzą do szkoły w wieku 3 lat, opuszczają ją w wieku lat 15;
 • bezpieczne usytuowanie szkoły, z daleka od ruchliwych tras;
 • rodzinna atmosfera, tworzona przy udziale nauczycieli, uczniów, rodziców, dziadków;

W naszej szkole uczniowie mają do dyspozycji 13 sal lekcyjnych: 2  dla najmłodszych dzieci z oddziałów przedszkolnych, 2 sale dla dzieci  5- i 6-letnich, 3 sale dla klas I-III, 5 sal dla klas IV-VI i gimnazjum i pracownię komputerową. Do dyspozycji wszystkich uczniów pozostaje także sala gimnastyczna, a dzięki decyzjom władz samorządowych uczniowie klasy IV uczą się pływać, korzystając z miejskiego basenu. W sezonie letnim nasza młodzież ćwiczy na świeżym powietrzu, bo boisko przy szkole zajmuje powierzchnię ok. 1,5 ha..

 

Nasi uczniowie chętnie reprezentują szkołę, biorąc udział w wielu zawodach sportowych i konkursach, nawet o zasięgu ogólnopolskim. Największym powodzeniem cieszą się jednak zawody sportowe. Koronnymi dla nas dyscyplinami są: unihokej, czwórbój lekkoatletyczny, ringo, tenis stołowy; od otwarcia w roku 2010 sali gimnastycznej zaczęliśmy osiągać sukcesy także w koszykówce czy piłce siatkowej. Wiele razy nasza młodzież dociera poprzez zawody na poziomie powiatu aż do rozgrywek regionalnych. Sukces jest tym większy, że udaje się nam wygrywać z dużymi szkołami miejskimi, w których łatwo dobrać drużynę dla danej dyscypliny sportowej.

Jako szkoła korzystamy z bogatej oferty konkursów i projektów o zasięgu krajowym. Nie omijamy żadnej okazji, aby pochwalić się wiedzą o naszym patronie kardynale Stefanie Wyszyńskim. W roku 2011, w trzydziestą rocznicę śmierci prymasa, zorganizowaliśmy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy konkurs dotyczący życia i działalności naszego patrona. W maju uczestniczyliśmy w ogólnopolskim zlocie szkół noszących jego imię. W bieżącym roku przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu „Stefan Wyszyński – Prymas na tysiąclecia”. Każda grupa wiekowa, a także nauczyciele,  ma do wykonania określone zadania; mamy nadzieję, że projekt ten przyniesie dla uczniów i wychowawców wymierne korzyści.

W szkole działają koła zainteresowań, a poprzez udział w zajęciach młodzież może rozwijać swoje zdolności. Oczywiście, znów największym powodzeniem cieszą się zajęcia sportowe.

Nasza oferta podoba się nie tylko mieszkańcom Stojadeł czy Choszczówek,  ale także Mińska Mazowieckiego, bo z przyległych do wsi ulic uczęszcza wielu uczniów.