Szkoła Podstawowa

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni,

informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2021 w dniach 02 - 15 marca 2021r. odbędzie sie kolejny etap postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej. Na tym etapie przyjmujemy wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej w naszej szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka; oświadczenie  o wielodzietności rodziny; oświadczenie rodziców o zatrudnieniu). 

Terminy kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego podane są w Zarządzeniu.