Szkoła Podstawowa

Logo szkoły

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Stojadłach

05-300 Mińsk Mazowiecki

ul. Południowa 20

Tel: 025 758-22-46

RADA RODZICÓW

Artykuły

  • Wpłata na Radę Rodziców

    Rada rodziców informuje, że wpłaty w roku szkolnym 2021/2022 wynoszą: pierwsze dziecko 70,00 zł, drugie dziecko 50,00 zł, trzecie i każde kolejne dziecko nie płaci wcale. Wpłat można dokonywać na konto o numerze:

    Bank Spółdzielczy, nr konta: 13 9226 0005 0003 9781 2000 0010