Szkoła Podstawowa

Logo szkoły

im. Kardynała

 

Stefana Wyszyńskiego 

 

Stojadła

 

ul. Południowa 20.

 

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Tel: 025 758-22-46

 

sp.stojadla@minskmazowiecki.pl

 

Egzamin ósmoklasisty

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w 2023

 • Termin główny:
 •  
  • 23 maja 2023 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
  • 24 maja 2023 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
  • 25 maja 2023 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.
   

Termin dodatkowy:

  • 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
  • 13 czerwca 2023 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
  • 14 czerwca 2023 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.
  •  
  Ósmoklasiści podchodzący do egzaminu w maju oraz w czerwcu poznają wyniki swoich prac 1 lipca 2022 r.

 

Jak przebiega egzamin ósmoklasisty?

 

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest przez trzy kolejne dni.

 

 • Pierwszego dnia odbywa się egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymagający przedłużenia czasu i posiadający stosowne zaświadczenia będą go pisali maksymalnie przez 180 minut).

 • Drugiego dnia odbywa się egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (maksymalnie 150 minut dla uczniów z zaświadczeniami).

 • Trzeciego dnia odbywa się egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (maksymalnie 135 minut dla uczniów z zaświadczeniami). Od 2022 roku w tym dniu przeprowadzany będzie również egzamin z dodatkowego przedmiotu do wyboru, który także będzie trwał 90 minut.

 

Do czasu trwania egzaminu nie wlicza się czasu potrzebnego do tego, by sprawdzić odpowiedzi i przenieść je na kartę odpowiedzi (maksymalnie 5 minut).