Szkoła Podstawowa

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Numery kont

Numery kont

                                    

Numer konta - opłata za przedszkole

Wpłaty należności za Przedszkole należy dokonywać bezpośrednio na konto Gminy Mińsk Maazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14

nr konta: 12 9226 0005 0024 5238 2000 0010 lub w kasie Urzędu Gminy w kwocie podanej Rodzicowi przez intendenta szkoły.

Kwota musi być zgodna z naliczeniami.

Wpłata na Radę Rodziców

Rada rodziców informuje, że wpłaty w roku szkolnym 2020/2021 wynoszą: pierwsze dziecko 70,00 zł, drugie dziecko 50,00 zł, trzecie i każde kolejne dziecko nie płaci wcale. Wpłat można dokonywać na konto o numerze:

Bank Spółdzielczy, nr konta: 13 9226 0005 0003 9781 2000 0010